lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Konkurss

2006. gada 16. oktobrī tika izsludināts starptautisks konkurss par PHB saturošu iekārtu transportēšanu un utilizāciju videi draudzīgā veidā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros. Projekta 1.posmā plānots videi draudzīgā veidā iznīcināt aptuveni 100 tonnas PHB saturošo iekārtu. Konkurss norit saskaņā ar ANO Attīstības programmas iepirkumu procedūrām. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2006. gada 20. novembris.

Saņemti 7 piedāvājumi no 7 dažādām Eiropas valstīm. Ir noslēdzies piedāvājumu izvērtēšanas pirmais posms un patreiz tiek izvērtēti rezultāti. Tiek plānots, ka rezultātu paziņošana būs šā gada decembra beigās un līgums tiks noslēgts 2007. gada janvārī.

Projekta ietvaros kopumā paredzēts utilizēt vismaz 280 tonnas. Par iekārtu transportēšanas un utilizācijas 2. posmu tiks rīkots atsevišķs konkurss, jo daļa iekārtu vēl atrodas ekspluatācijā un ir jāveic to nomaiņa.

Projekta 2. posmā tiek plānots piedāvāt arī citiem uzņēmumiem iespēju nodot iekārtas utilizācijai projektā, uzņēmumam sedzot ar iekārtu transportēšanu un utilizāciju saistītās izmaksas.


drukāt lapu