lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Noslēdzies ANO Attīstības programmas rīkotais konkurss par PHB saturošu iekārtu utilizāciju

Ir noslēdzies starptautiskais konkurss par PHB saturošu iekārtu transportēšanu un utilizāciju videi draudzīgā veidā. Konkursu rīkoja ANO Attīstības programma UNDP/GEF projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros pirmo 100 tonnu PHB saturošu iekārtu utilizācijai. Pavisam tika iesniegti septiņi pieteikumi no dažādām Eiropas valstīm.

 Par konkursa uzvarētāju atzīts Vācijas uzņēmums "ENVIO" GmbH, kurš kopā ar sadarbības partneriem organizēs un nodrošinās 100 tonnu PHB saturošu iekārtu transportēšanu uz utilizācijas vietu un utilizāciju. Tā kā PHB saturošo iekārtu iznīcināšana ir sarežģīta un Latvijā to nav iespējams veikt, iekārtas tiks transportētas uz Vāciju. Minētajam uzņēmumam ir ievērojama pieredze PHB saturošu iekārtu utilizācijā. Iekārtu utilizācija tiks veikta videi draudzīgā veidā, piemērojot augstākos drošības standartus. Plānots, ka projekta 1.posmā nodotās 100 tonnas PHB saturošu iekārtu tiks utilizētas līdz 2007.gada beigām.

Kopā projekta ietvaros paredzēts utilizēt vismaz 280 tonnas – 1.posmā 100 tonnas un 2.posmā vismaz 180 tonnas, kuras nodos uzņēmumi - projekta dalībnieki. Projekta 2.posmā ir iecerēts veicināt arī citu uzņēmumu, kuri nav projekta dalībnieki, iesaistīšanu ar mērķi nodrošināt to rīcībā esošo PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu videi draudzīgā veidā, ar mazākām izmaksām nekā katram uzņēmumam organizējot iekārtu utilizāciju atsevišķi. Par iekārtu utilizāciju 2. posmam tiks rīkots atsevišķs konkurss. 

 Latvijā uz šo brīdi ir apzināti jau 84 uzņēmumi, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, šo iekārtu izņemšana no saimnieciskās aprites un utilizācija jāveic līdz 2010.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros 2007.gada pavasarī tiks rīkots seminārs, lai iepazīstinātu ar PHB saturošu iekārtu utilizācijas iespējām, sniegtu informāciju par izmaksām, kā arī lai atkārtoti uzsvērtu pareizas PHB saturošu iekārtu utilizācijas nepieciešamību, skaidrojot šīs vielas bīstamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Lai uzzinātu vairāk par projektu, lūdzu sazināties ar Projekta vadītāju Ievu Belu, e-pasts ieva.bela@undp.riga.lv vai tālrunis 7 845 111.drukāt lapu