lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Iespējas piedalīties ANO projektā PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana!

2007.gada 13.jūnijā tika pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošu iekārtu izvešana, kas tika savāktas nepilna gada laikā Gardenes bīstamo atkritumu novietnē. Patreiz Projektā piedalās 12 uzņēmumi, kuri kopā nodod 220 tonnas iekārtu. Tiek plānots, ka Projekta ietvaros par ANO/Pasaules vides fonda līdzekļiem būs iespējams papildus iznīcināt vēl apmēram 100 tonnas PHB saturošu iekārtu, kuras identificētas Valsts vides dienesta veiktās inventarizācijas laikā.

Saistībā ar to šā gada jūnijā notiek sarunas par dalību Projektā ar pārējiem 72 uzņēmumiem, kuru rīcībā, saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem uz 2007.gada 1.maiju, ir PHB saturošas iekārtas. Uzņēmumiem, kuri apliecinās gatavību nodot iekārtas iznīcināšanai iesaistoties Projektā, būs jānodrošina šo iekārtu nogādāšana norādītajā pagaidu uzglabāšanas vietā Latvijā līdz nākamā gada pavasarim, savukārt Projekta ietvaros tiks organizēta iekārtu transportēšana un iznīcināšana, pilnībā vai daļēji sedzot ar to saistītās izmaksas.

Projekta gaitā tiks izskatītas iespējas palīdzēt arī citiem uzņēmumiem, kuros inventarizācija veikta pēc 1.maija un kuri izrādījuši interesi nodot iekārtas iznīcināšanai.

Gadījumā, ja arī jūsu uzņēmums vēlas nodot PHB saturošās iekārtas iznīcināšanai projekta ietvaros, aicinām līdz 25.jūlijam pieteikties, nosūtot informāciju ANO Attīstības programmas Projekta vadītājai Ievai Belai, e-pasts: ieva.bela@undp.riga.lv , fakss 7 845 222, pasta adrese: Pils iela 21, Rīga, LV 1167. Tālrunis 7 845 111.

Pieteikums jāsagatavo brīvā formā. Tajā ir jānorāda informācija par uzņēmumu, tā rīcībā esošo PHB saturošu iekārtu skaits un svars, kā arī daudzumu, kādu uzņēmums ir gatavs nodot iznīcināšanai projekta ietvaros, kā arī kontaktpersona. 2007.gada augusta sākumā, kad būs zināms daudzums, kādu ir gatavi nodot 72 uzņēmumi, tiks izskatītas iespējas nodrošināt arī to uzņēmumu rīcībā esošo iekārtu iznīcināšanu, kuri līdz 25.jūlijam būs nosūtījuši pieteikumu. 2007.gada augustā Projekta vadītāja Ieva Bela sazināsies ar jūsu uzņēmumu un informēs par iespējām piedalīties projektā.

Lai iekārtas nodotu iznīcināšanai projekta ietvaros, jāplāno to demontēšana līdz 2008.gada pavasarim. Iekārtas pagaidu uzglabāšanas vietā iznīcināšanai projekta ietvaros tiks pieņemtas vienīgi tad, ja uzņēmums būs noslēdzis attiecīgu līgumu ar ANO Attīstības programmu.

Vairāk informācijas par projektu un par PHB skatīt sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija"!drukāt lapu