lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Vēl papildus 44 uzņēmumi piesakās dalībai ANO projektā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai

Šā gada jūnijā ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP) aicināja uzņēmumus izmantot iespēju pieteikties dalībai Pasaules vides fonda finansētajā projektā "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" (turpmāk – projekts). Projektā patreiz jau piedalās 12 uzņēmumi, taču ņemot vērā veiksmīgos konkursa rezultātus par pirmo 100 tonnu iznīcināšanu projektā, radās iespēja nodrošināt vēl papildus apjoma polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Uz uzaicinājumu piedalīties ir atsaukušies 44 uzņēmumi, kuri kopā nodos 83 tonnas PHB saturošu kondensatoru iznīcināšanai projektā. Septembrī tika pabeigta trīspusējo vienošanos parakstīšana starp uzņēmumiem, UNDP un Vides ministriju.

PHB jeb polihlorētais bifenils ir īpaši bīstama ķīmiska viela. 2007.gada jūnijā jau tika izvestas pirmās projekta ietvaros savāktās 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru iznīcināšanai uz Vāciju. Ņemot vērā piesaistīto apjomu no papildus 44 dalībniekiem, kā arī apjomu no jau esošajiem 12 projekta dalībniekiem, 2008.gadā tiks iznīcinātas vēl 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru. Papildus tam, projektā tiek plānots iznīcināt arī PHB saturošus transformatorus. Projekts tieksies uz to, lai iznīcinātu maksimālo apjomu transformatoru – 220 tonnas, kuru nodošana iznīcināšanai ir iespējama 2008.gadā. Tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB un to saturošas iekārtas, patreiz ir izsludināti divi starptautiski konkursi par kondensatoru un par transformatoru iznīcināšanu. Veiksmīgu konkursu rezultāta gadījumā kopā varētu tikt iznīcinātās 420 tonnas PHB saturošu iekārtu. Pavisam Latvijā ir gandrīz 600 tonnas šāda tipa iekārtu.

Projektu īsteno UNDP, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu. Projekts ilgs līdz 2009.gada sākumam. Projekta ietvaros UNDP organizē un apmaksā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Projektā jau piedalās 12 uzņēmumi, bet maijā un jūnijā tika apzināti vēl atlikušie 72 uzņēmumi, kuru rīcībā saskaņā ar Valsts vides dienesta datiem ir PHB saturošās iekārtas. Šajā laika posmā notika arī individuālas tikšanās, kuru mērķis bija pārrunāt iespējamo sadarbību projektā, kā arī skaidrot PHB ietekmi uz vidi un veselību, un pareizas iznīcināšanas nepieciešamību. Bez tam interesi piedalīties projektā izrādīja arī vēl citi uzņēmumi, kuri līdz šim nebija apzināti - arī šiem uzņēmumiem tika piedāvāta iespēja piedalīties projektā. Ņemot vērā to, ka projekta laiks un finanšu resursi ir ierobežoti, ar šo pieteikšanās dalībai projektā ir noslēgusies. Uzņēmumiem, kuri nepiedalās projektā, tiks sniegts informatīvs atbalsts par to, kādas ir PHB iekārtu iznīcināšanas iespējas Eiropā, ar to saistītās izmaksas un organizatoriskais process.

PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas tika ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1987.gadam. Vidējais iekārtu ekspluatācijas laiks ir 25 gadi un lielākajai daļai iekārtu tas tuvojas beigām vai jau ir pārsniegts. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jānodrošina šo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana videi drošā veidā. Lai arī normatīvajos aktos noteiktais termiņš ir 2010.gada decembris, savlaicīgi jāsāk domāt gan par iekārtu nomaiņu, gan par to iznīcināšanu.

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt : www.lvif.gov.lv sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija".

drukāt lapu