lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Noslēgusies pieteikšanās ANO izsludinātajos konkursos par PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu

ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP), projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros, šā gada septembrī izsludināja divus starptautiskus konkursus par polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB vai to saturošas iekārtas, tāpēc nepieciešams tās transportēt iznīcināšanai ārpus Latvijas. Konkursi izsludināti par 100 tonnu kondensatoru un 220 tonnu transformatoru iznīcināšanu, kurus uzņēmumi līdz 2008.gada 1.jūnijam projekta ietvaros nodos iznīcināšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 17.oktobris un abiem konkursiem kopā tika iesniegti 14 piedāvājumi - 7 piedāvājumi kondensatoru un 7 piedāvājumi transformatoru transportēšanai un iznīcināšanai. Piedāvājumi saņemti no dažādām Eiropas valstīm un šobrīd UNDP veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Paredzams, ka konkursa rezultāti tiks apstiprināti novembra beigās.

PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela un Latvijā šo vielu satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs. Projekta mērķis ir nodrošināt šo bīstamo ķīmisko vielu saturošo iekārtu iznīcināšanu videi draudzīgā veidā. Šā gada jūnijā uz Vāciju iznīcināšanai jau tika izvestas pirmās projekta ietvaros savāktās 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru. Ņemot vērā veiksmīgos konkursa rezultātus par pirmo 100 tonnu iznīcināšanu, radās iespēja par projekta līdzekļiem iznīcināt vēl papildus iekārtas. Tādēļ UNDP aicināja uzņēmumus izmantot šo iespēju un vēl 44 uzņēmumi pieteicās dalībai projektā. Tādējādi, kopā projektā ir iesaistījušies jau 56 uzņēmumi. Šogad (2007.gadā) tiks pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošu kondensatoru iznīcināšana, bet 2008.gadā kopā projekta ietvaros tiks nodrošināta vēl 100 tonnu kondensatoru un 220 tonnu transformatoru iznīcināšana.

Projektu īsteno UNDP, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu. Projekts ilgs līdz 2009.gada sākumam. Projektu finansē ANO/Pasaules vides fonds, un tā ietvaros tiek organizēta un apmaksāta PHB saturošo iekārtu transportēšana uz iznīcināšanas vietu un iznīcināšanu.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām PHB saturošo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana jānodrošina līdz 2010.gada decembrim, tādēļ jau savlaicīgi jāsāk plānot šo darbību veikšana un tam nepieciešamie finanšu līdzekļi. Lai atvieglotu iznīcināšanas plānošanu uzņēmumiem, kuri nepiedalās projektā, tiks sniegts informatīvs atbalsts par PHB iekārtu iznīcināšanas iespējām Eiropā, organizatorisko procesu, kā arī saistītajām izmaksām.

Vairāk informācijas par projektu un par PHB var uzzināt : www.lvif.gov.lv sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija".drukāt lapu