lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Informācija UNDP/GEF projekta dalībniekiem

Cienījamie projekta dalībnieki,

Šā gada 28.novembrī jaunajiem Projekta dalībniekiem, kuri 2007.gada rudenī parakstīja vienošanos par dalību UNDP/GEF projektā "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā, tika nosūtīti tipveida sadarbības līgumi. Projekta dalībniekam ir jāsagatavo 2 (divi) Līguma pielikumi:

  1. Nr. 1. PHB saturošu iekārtu saraksts: PIELIKUMA FORMA
  2. Nr. 2. Projekta dalībnieka ieguldījums jaunu iekārtu iegādē un esošo demontēšanā: PIELIKUMA FORMA

Atsaucoties uz 2007.gada 28.novembra pavadvēstuli, saistībā ar Līguma parakstīšanu lūdzu ņemt vērā sekojošo:

  • Līguma pielikumi jāsagatavo trīs oriģinālos eksemplāros katrs.
  • Projekta dalībnieks ir tiesīgs pievienot apstiprinātu PHB iekārtu saraksta kopiju, kas tika pievienots kā pielikums pie noslēgtās Vienošanās, izdarot attiecīgu atzīmi uz šī dokumenta.
  • Lūdzu nenorādīt pirmajā lapā līguma datumu. Kā līguma parakstīšanas datums tiks norādīts datums, kad to parakstīs pēdējā no iesaistītajām pusēm. Faktisko līguma parakstīšanas datumu Projekta dalībnieks, ja vēlas, var norādīt pie paraksta.

Līguma trīs oriģinālos eksemplārus, kopā ar pielikumiem, līdz 2007.gada 17.decembrim jānosūta UNDP, Pils ielā 21, LV 1167, Rīga, ar norādi "PHB projekts".

Gadījumā, ja rodas kādi jautājumi attiecībā uz Līgumu vai citi jautājumi saistībā ar Projektu, lūdzu sazināties ar Projekta vadītāju Ievu Belu (7845111, vai e-pasts ieva.bela@undp.riga.lv).

PALDIES!drukāt lapu