COME RES. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē

Laika posmā no 2022.gada 12. līdz 13.septembrim, Fonda komanda piedalījās Apvārsnis 2020 finansēta projekta: “Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem pasākumiem (COME RES)” projekta ieviešanas sanāksmē Porto, Portugālē.

Papildus projekta ieviešanas aktivitātē, sanāksmes laikā tika pārrunātas aktuālais katras valsts likumdošanā attiecībā uz enerģijas kopienu izveidi.

 

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/