lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Esam tuvu, bet mērķis vēl nav sasniegts

COME RES projekta ietvaros sagatavots politikas pārskats nr.3., kurā īsi apkopots progress saistībā ar AED II nosacījumu attiecībā uz AEK (direktīvas 2.16 un 22. panti) pārņemšanu un ieviešanu kopš 2021. gada februāra. Pārskats sniedz gan apkopojošu informāciju kā kopumā noris attiecīgo definīciju pārņemšana, veicinošo satvaru izveide, atbalsta shēmu un instrumentu izstrāde, gan arī iekļauj konkrētus piemērus no COME RES projekta valstīm.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu