lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

COME RES prjekta ietveros, aicinām lasītājus, jo īpaši politikas veidotājus, enerģijas kopienas, apvienības, enerģētikas aģentūras, valsts sektora iestādes, pašvaldības, enerģijas tirgus dalībniekus un ieinteresētos iedzīvotājus smelties iedvesmu no izklāstītajiem risinājumiem un apsvērt, kā likt vienādības zīmi starp AEK un vērtības radīšanu vietējā sabiedrībā un kā šīs kopienas varētu veicināt, uzlabojot procedūras, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību un iekļaujošu plānošanu.

Pārskats: Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu