lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu pieredzes tālāknodošana un motivācija turpmākai darbībai

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.3.

Reģionu, kuros jau ir attīstītas enerģijas kopienas, pieredzes tālāknodošana un reģionu savstarpējā apmainīšanās ar zināšanām atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) veicināšanai ir COME RES projekta pamats. Šajā faktu lapā ir izklāstīti četru AEK pieredžu tālāknodošanas procesu galvenie rezultāti un konkrētu AEK paraugprakses elementu izmantošana pieredzi pētošajos un pārņemošajos reģionos

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu