lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

Atjaunojamās enerģijas kopienām (AEK) var būt nozīmīga loma pārejā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku, palielinot atjaunojamās enerģijas resursu īpatsvaru energoresursu kopējā patēriņā, samazinot izmaksas un radot vietējo pievienoto vērtību. Uzlabojot līdzsvaru starp enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu vietējās teritorijās, AEK sniedz ieguldījumu elektroenerģijas tīkla elastības paaugstināšanā. Līdzīgi daudziem pētījumiem par sabiedrības atbalstu atjaunojamai enerģijai COME RES projekts nepārprotami parādīja, ka atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu piederība vietējai sabiedrībai un sniegtie vietējie ieguvumi ir svarīgi aspekti sabiedrības akcepta gūšanai, jo tie raisa uzticēšanos procesiem un sniedz iespēju tos ietekmēt. Tādējādi kopienu enerģija — un jo īpaši AEK — nodrošina auglīgu augsni sabiedrības virzītai enerģētikas sektora pārkārtošanai un sniedz būtisku ieguldījumu enerģētikas sistēmas decentralizācijas veicināšanā.

Aicinām lasītājus, jo īpaši politikas veidotājus, enerģijas kopienas, apvienības, enerģētikas aģentūras, valsts sektora iestādes, pašvaldības, enerģijas tirgus dalībniekus un ieinteresētos iedzīvotājus smelties iedvesmu no šeit izklāstītajiem risinājumiem un apsvērt, kā likt vienādības zīmi starp AEK un vērtības radīšanu vietējā sabiedrībā un kā šīs kopienas varētu veicināt, uzlabojot procedūras, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību un iekļaujošu plānošanu.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu