lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COM RES ieinteresēto pušu forumi iezīmē ceļu atjaunojamās enerģijas kopienām

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.4.

Viens no COME RES mērķiem bija uzsākt sadarbību ar atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) attīstībā galvenajām ieinteresētajām pusēm un tirgus dalībniekiem. Visās projekta dalībvalstīs tie tika aktīvi iesaistītas dialogā, kas pastāvīgi risinājās ieinteresēto pušu forumos, lai kopīgi rastu risinājumus esošo šķēršļu pārvarēšanai, sekmējot kopienu enerģijas izaugsmi un to veicinošu satvaru izveidi.

Šajā faktu lapā ir sniegts īss pārskats par galvenajām diskusijām un secinājumiem astoņos ieinteresēto pušu forumos.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu