lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO projektā iznīcinātas pirmās 100 tonnas bīstamu ķīmisku vielu saturošas iekārtas

2007.gada decembrī saņemts apstiprinājums par 100 tonnu bīstamu ķīmisku vielu  polihlorētos bifenilus (PHB) – saturošu iekārtu iznīcināšanu. Iekārtas tika izvestas no Latvijas  2007.gada jūnijā, un iekārtu iznīcināšanu videi nekaitīgā veidā nodrošināja Vācijas uzņēmums Envio Recycling GmbH, kas tika izvēlēts starptautiska konkursa kārtībā. Iekārtu iznīcināšana tika organizēta un nodrošināta ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda (Global Environmental Facility) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros.

Projektu īsteno UNDP, sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu. Projekts ilgs līdz 2009.gada sākumam. Projekta ietvaros UNDP organizē un apmaksā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu. 100 tonnas PSRS un Austrumeiropā ražoto kondensatoru, kuri satur PHB un kuri pārsvarā tiek izmantoti ražošanas uzņēmumos, minētā projekta ietvaros tika savāktas nepilna gada laikā. 2008.gadā projekta ietvaros paredzēts iznīcināt vēl 100 tonnas PHB saturošu kondensatoru un 220 tonnas PHB saturošu transformatoru. Tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB un to saturošās iekārtas, tās tiek transportētas iznīcināšanai uz ārvalstīm.

Projektā jau piedalās 12 uzņēmumi, bet pašreiz notiek sadarbības līgumu slēgšana ar vēl papildus 44 uzņēmumiem. Tomēr arī citi uzņēmumi, kuri nav pieteikušies dalībai projektā, var uzzināt par iekārtu iznīcināšanas iespējām, ar to saistītajām izmaksām, kā arī organizatorisko procesu. Vairāk informācijas par projektu un PHB saturošu iekārtu utilizāciju var uzzināt projekta partneru SIA "Vides investīciju fonds" mājas lapā www.lvif.gov.lv (sadaļa "PHB saturošu iekārtu utilizācija").

PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas tika ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1987.gadam. Visizplatītākie iekārtu tipi, kas satur PHB, ir KC, LKC, KM un KЗ tipa kondensatori, un THЗ, ТНЗП, ТНР un ТНРУ tipa transformatori. Iekārtu vidējais ekspluatācijas ilgums ir 25 gadi, un lielākajai daļai izmantoto iekārtu tas jau ir sasniegts vai pārsniegts, tādēļ jāsāk plānot šo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana. Pēc to demontēšanas iekārtas ir uzskatāmas par bīstamajiem atkritumiem un tās ir atbilstoši jāiznīcina. Lai arī normatīvajos aktos noteiktais termiņš ir 2010.gada decembris, savlaicīgi jāsāk domāt gan par iekārtu nomaiņu, gan par to iznīcināšanu.

Uzņēmumiem, kuri izmanto PSRS un Austrumeiropas valstīs ražotos kondensatorus un transformatorus,  vajadzētu pārbaudīt, vai to rīcībā esošās iekārtas satur PHB. Informāciju par PHB saturošu iekārtu tipiem var uzzināt Valsts vides dienesta mājas lapā (www.vvd.gov.lv sadaļa "Dokumenti > Metodika"). Gadījumā, ja uzņēmumam ir PHB saturošas iekārtas, par to ir jāziņo attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai pārvaldei. Par iespējām nodot iekārtas iznīcināšanai Projekta ietvaros, jāsazinās ar ANO Projekta vadītāju (kontaktinformācija atrodama mājas lapā www.lvif.gov.lv , sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija").

Polihlorētie bifenili ir noturīgas organiskās piesārņojošās vielas, kas gadu desmitiem var uzkrāties vidē, radot būtisku kaitējumu. Tās ir bīstamas cilvēka veselībai un var, piemēram, izraisīt nervu sistēmas bojājumus, vēzi, radīt iedzimtus defektus, auglības problēmas. Nav nepieciešams nonākt tiešā saskarē ar šo vielu, lai rastos veselības problēmas. Piemēram, ja tiek izlieta PHB saturoša eļļa, vai arī tiek pamestas PHB saturošās iekārtas vai pārstrādātas metāllūžņos, eļļa un piesārņotie metāli nonāk vidē (augsnē, ūdenī). Vēlāk šī viela nonāk cilvēka organismā un var izraisīt nopietnas veselības problēmas.drukāt lapu