Iegūtā ūdens apjoms un patēriņš

Kādi galvenie parametri ir jāzina projektējot/rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu?

Kā noteikt iegūtā ūdens apjomu?

Kas veido iegūtā ūdens apjomu?

Kas ietekmē ūdens patēriņa svārstības?

Kā noteikt ūdens patēriņa svārstības?

Kā noteikt ūdens patēriņu?

Kā noteikt ūdens patēriņu skolām un bērnudārziem?

Kā noteikt iekārtu optimālo ražīgumu?