lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Papildus / Sistēmu darbības principi / Dzeramais ūdens / Iegūtā ūdens apjoms un patēriņš / Kā noteikt iegūtā ūdens apjomu?

Ja pie urbuma ir uzstādīts ūdens skaitītājs:
  • pēc skaitītāja rādījumiem
Ja pie urbuma nav uzstādīts ūdens skaitītājs:
  • pēc elektroenerģijas patēriņa:

Formula: Q H2O = {E(kWh)/J(kW)} x Qmax.s. (m3/h), kur
QH2O- saražotais ūdens
E – patērētā enerģija urbumam (kWh/gadā)
J – sūkņa jauda (kW)
Qmax.s. – sūkņa max ražība (m3/h)

  • pēc aprēķina:
Kas veido iegūtā ūdens apjomu?

drukāt lapu