lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO projektā šogad utilizēs 320 tonnas bīstamu ķīmisku vielu saturošas iekārtas

ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP), sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" īsteno projektu "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā", ko finansē ANO Pasaules vides fonds. Projektā tiek organizēta un nodrošinātā polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšana. PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela ko satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs. Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB vai to saturošas iekārtas, tāpēc to iznīcināšana videi nekaitīgā veidā tiek veikta ārpus Latvijas.

 2007. gadā projektā tika pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošo iekārtu iznīcināšana. Tā kā radās iespēja par projekta līdzekļiem iznīcināt vēl papildus iekārtas, UNDP aicināja uzņēmumus to izmantot. Patlaban ir noslēgusies sadarbības līgumu parakstīšana ar vēl 43 uzņēmumiem, tādējādi 2008. gadā tiks iznīcinātas vēl 320 tonnas PHB saturošu iekārtu. Kopā projektā ir iesaistījušies jau 55 uzņēmumi un tiks iznīcinātās jau 420 tonnas iekārtu.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzskata, ka Latvijas iesaistīšanās šajā UNDP projektā Latvijas uzņēmējiem ir īpaši izdevīga. „Eiropas Savienības likumdošana paredz, ka līdz 2010. gadam Latvijas uzņēmējiem pašiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina PHB saturošo iekārtu utilizāciju videi draudzīgā veidā. Tomēr mūsu iesaistīšanas šajā projektā dod iespēju Latvijas uzņēmējiem izpildīt šo ES prasību praktiski bez maksas,” teic R. Vējonis.

Par 2008. gadā plānoto 320 tonnu iznīcināšanu tika organizēti divi starptautiski konkursi. To rezultātā tika izvēlēti uzņēmumi, kuri nodrošinās transportēšanu un iznīcināšanu: 100 tonnu kondensatoru iznīcināšanu nodrošinās uzņēmums EKOKEM OY AB (Somija), bet 220 tonnu transformatoru iznīcināšanu – uzņēmums SAKAB AB (Zviedrija). Minēto iekārtu transportēšana uz iznīcināšanas vietu un iznīcināšana tiks pabeigta līdz 2008. gada beigām.

Pašreiz tiek izvērtētas iespējas organizēt šajā projektā vēl arī trešo kārtu, kas ļautu uzņēmējiem šogad vēl turpināt nodot utilizācijai PHB saturošās iekārtas. Ja jūsu uzņēmums vēlas uzzināt par iespējām iekārtas nodot iznīcināšanai vēl šogad, aicinām sazināties ar projekta vadītāju Ievu Belu (ieva.bela@undp.riga.lv vai 7845111).

Lai arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām PHB saturošo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana jānodrošina līdz 2010.gada decembrim, ir jāņem vērā, ka iekārtu nomaiņai un iznīcināšanai ir nepieciešams laiks un finanšu līdzekļi, tādēļ jau šobrīd ir jāsāk plānot šo darbību veikšana. Nodot iekārtas iznīcināšanai projektā ir viens no risinājumiem, kā samazināt uzņēmuma izmaksas šajā procesā.

Kā norāda projekta vadītāja Ieva Bela, ir svarīgi apzināties, ka PHB saturošas iekārtas ir bīstamais ķīmiskais atkritums un tās ir bīstamas videi un cilvēka veselībai, tādēļ to iznīcināšanu drīkst veikt tikai noteiktā veidā. Tāpat jāapzinās, ka no iekārtu demontēšanas brīža līdz to iznīcināšanai šīs iekārtas rada risku, un ir jānodrošina to pareiza uzglabāšana arī šajā laika posmā.

Jāpiebilst, ka PHB ir kancerogēna, mutagēna viela, tā var radīt nervu sistēmas bojājumus, reproduktīvās, endokrīnās un imūnsistēmas traucējumus. PHB ir noturīgais organiskais piesārņotājs, kas gadu desmitiem saglabājas vidē. PHB kaitīgā ietekme nav tūlītēja, bet manāma ilgākā laika posmā, vidēji 10 - 30 gadu laikā.drukāt lapu