lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO projektā šogad savāktas jau vairāk kā 150 tonnas PHB saturošu iekārtu

Projektu PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai ANO Attīstības programma (UNDP) sāka īstenot jau 2006.gadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts Vides dienestu. Projektā tiek organizēta un apmaksāta īpaši bīstamu ķīmisku vielu - polihlorēto bifenilu jeb PHB – saturošu iekārtu iznīcināšana videi drošā veidā. Latvijā šo bīstamo vielu satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1989.gadam.
 
Šogad Projektā savāktas jau vairāk nekā 150 tonnas PHB saturošu transformatoru. Tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB, iekārtu tiek transportētas uz Zviedriju, kur tiks nodrošināta to iznīcināšana videi drošā veidā. Projektā jau 2007.gadā tika nodrošināta 100 tonnu kondensatoru iznīcināšana, bet 2008.gadā tiek plānots savākt ne mazāk kā 330 tonnas PHB saturošu iekārtu – kondenstoru un transformatoru. Patreiz Projektā ir iesaistījušies jau 55 uzņēmumi un kopā tiks iznīcinātas vismaz 420 tonnas.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, PHB saturošu iekārtu iznīcināšana ir jānodrošina līdz 2010.gada decembrim. Projekts ilgs tikai līdz 2009.gadam, tādējādi Projektā iekārtu iznīcināšana tiek veikta ātrāk par noteikto termiņu. Tomēr, piedaloties Projektā, uzņēmumiem ir vairāki ieguvumi - iespēja iznīcināt šīs iekārtas par UNDP/Pasaules vides fonda līdzekļiem, un ietaupīt laiku un resursus, jo UNDP pilnībā uzņemas konkursa organizēšanu, bīstamo atkritumu eksporta atļaujas kārtošanu, šī procesa koordinēšanu, kā arī apmaksu.

Projektā vēl ir pieejami līdzekļi, līdz ar to uzņēmumiem vēl ir iespēja pieteikties dalībai Projektā. Jau tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs ar tiem uzņēmumiem, kuri nav iesaistījušies Projektā, lai  informētu par iespējām nodot iekārtas iznīcināšanai Projektā 2008.gadā.

Vienlaicīgi, lai uzlabotu izpratni par riskiem saistībā ar PHB, kā arī identificētu iespējamo piesārņojumu ar PHB, šogad Projektā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība jautājumiem attiecībā uz drošību. PHB ir bīstama ķīmiska viela, tāpēc ir jāievēro noteikti drošības pasākumi, veicot šo iekārtu atvienošanu vai pārvietošanu, kā arī īslaicīgi uzglabājot tās uzņēmuma teritorijā. Gadījumā, ja iekārta ir bojāta vai arī tiek nevērīgi uzglabāta pēc atvienošanas, tas var radīt nopietnus draudus videi un veselībai. Tāpēc uzņēmumi tiks informēti arī par drošības apsvērumiem un ieteicamajiem preventīvajiem pasākumiem piesārņojuma novēršanai.

Saistībā ar šiem jautājumiem, 2008.gada februāra beigās Liepājā notika seminārs Valsts Vides dienesta Reģionālo pārvalžu inspektoriem. Semināra laikā tika pārrunāti jautājumi attiecībā uz PHB radītajiem draudiem videi un veselībai, kā arī to, kādā veidā savlaicīgi identificēt piesārņojuma risku un novērst iespējamo piesārņojumu, un citiem jautājumiem.


drukāt lapu