lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Aprit 2 gadi kopš uzsākts ANO projekts PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai

2006.gada 30.martā ANO Attīstības programma (UNDP), sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts Vides dienestu uzsāka UNDP/Pasaules vides fonda (GEF) finansētā projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" īstenošanu. Projektā tiek organizēta un apmaksāta īpaši bīstamu ķīmisku vielu - polihlorētos bifenilus jeb PHB – saturošu iekārtu iznīcināšana videi drošā veidā.


Šodien aprit divi gadi kopš projekta uzsākšanas dienas. Šajā laikā projektā ir veiksmīgi pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošu iekārtu iznīcināšana, bet šogad tiks savāktas un iznīcinātas vēl vismaz 330 tonnas PHB saturošu iekārtu. Papildus iekārtu iznīcināšanai, projekta ietvaros tiek veicināta arī PHB saturošu iekārtu inventarizācijas pabeigšana, kā arī tiek nodrošināts informatīvs atbalsts uzņēmumiem attiecībā uz jautājumiem saistībā ar PHB saturošām iekārtām – tai skaitā, drošu iekārtu atvienošanu, pagaidu uzglabāšanu, kā arī citiem aspektiem, kas jāievēro, lai neradītu draudus videi un cilvēku veselībai.


Vides ministrs Raimonds Vējonis uzsver, ka UNDP/GEF projekts "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" šo divu gadu laikā ir radījis unikālu iespēju Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgā veidā utilizēt pirmās 100 tonnas videi un cilvēka veselībai bīstamo vielu - polihlorētos bifenilus - saturošas iekārtas. Ņemot vērā UNDP ieguldīto lielo darbu, tai skaitā informācijas nodrošināšanā presē un internetā, projekts ir veicinājis vides apziņas uzlabošanu un radījis atbalsta mehānismu, kas uzņēmējus motivē apsaimniekot PHB saturošas iekārtas videi draudzīgā veidā. Par to liecina fakts, ka pirmajiem 12 projektā iesaistītajiem uzņēmumiem pievienojušies vēl 43 dalībnieki.


Arī UNDP ir gandarīti par projekta līdzšinējiem rezultātiem, tā kā ir izdevies palīdzēt atrisināt šo problēmu daudz lielākam skaitam uzņēmumu, nekā sākotnēji plānots. Ņemot vērā to, ka projektā vēl ir pieejami finanšu līdzekļi, šogad projektā vēl tiek organizēta pēdējā – trešā kārta. Līdz ar to uzņēmumi, kuri nav iesaistījušies projektā, vēl var pagūt izmantot šo iespēju un pieteikties dalībai.

Jau tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs ar uzņēmumiem, lai informētu par iespējām nodot iekārtas iznīcināšanai projektā 2008.gadā. Piedaloties projektā, uzņēmumiem ir vairāki ieguvumi. Pirmkārt, tā ir iespēja iznīcināt šīs iekārtas par UNDP/Pasaules vides fonda līdzekļiem. Otrkārt - uzņēmums ietaupa laiku un resursus, kas ir saistīti ar organizatorisko pusi, tā kā UNDP pilnībā uzņemas konkursa organizēšanu, bīstamo atkritumu eksporta atļaujas kārtošanu, kā arī šī procesa koordinēšanu.


Atgādinām, ka Latvijā PHB satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960.gada līdz pat 1989.gadam. Šāda tipa iekārtas visbiežāk ir sastopamas dažādu nozaru ražošanas uzņēmumos. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, PHB saturošu iekārtu iznīcināšana ir jānodrošina līdz 2010.gada decembrim. Jāņem vērā, ka PHB ir bīstams videi un cilvēka veselībai un tā iznīcināšanu drīkst veikt tikai noteiktā veidā, turklāt Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt šo bīstamo vielu.


Vairāk informācijas par projektu, par PHB, to saturošu iekārtu tipiem, drošības aspektiem attiecībā uz darbībām ar šīm iekārtām un iespējām piedalīties Projektā var uzzināt: www.lvif.gov.lv sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija".drukāt lapu