lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Pieejami materiāli no semināra par PHB jautājumiem!

2008.gada 21.februārī Liepājā, viesnīcā "Promenāde Hotel", notika seminārs "PHB saturošās iekārtas: draudi videi un cilvēka veselībai". Semināru organizēja ANO Attīstības programma (UNDP) projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā". Seminārā piedalījās Valsts vides dienesta Reģionālo vides pārvalžu pārstāvji, kā arī Valsts Darba inspekcijas un Vides ministrijas pārstāvji.

Seminārā tika pārrunāti jautājumi attiecībā uz PHB radītajiem draudiem videi un veselībai, kā arī to, kādā veidā savlaicīgi identificēt piesārņojuma risku un novērst iespējamo piesārņojumu. Uzaicinātie semināra lektori: Daina Kalniņa, Rīgas Tehniskās universitātes docente un Vides tehnoloģiju laboratorijas vadītāja, un Klaus Tyrkko, starptautiskais eksperts PHB jautājumos.

SEMINĀRA MATERIĀLUS SKATĪT ŠEIT:

SEMINĀRĀ PĀRRUNĀTO JAUTĀJUMU ĪSS KOPSAVILKUMS:

Pirmo semināra daļu vadīja Daina Kalniņa. Semināra pirmajā daļā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar PHB radītājiem draudiem cilvēka veselībai un videi. Tai skaitā tik pārrunātas PHB fizikāli – ķīmiskās īpašības, kas nosaka to uzvedību apkārtējā vidē - biokoncentrēšanās vidē, piemēram, Baltijas jūras ekosistēmā, pārvietošanās ar gaisa plūsmām, transformēšanās, degradēšanās, radītais piesārņojums un tā veidi. PHB ir noturīgais organiskais piesārņotājs, īpaši bīstama ķīmiska viela, kas gadu desmitiem saglabājas vidē un tā radītās sekas ir jūtamas tikai pēc ilgāka laika posma. Tāpēc ir jo sevišķi svarīgi pievērst uzmanību gan šo iekārtu stāvoklim, gan ievērot drošības un piesardzības pasākumus, veicot darbības ar šīm iekārtām, gan arī nodrošināt šo vielu saturošu iekārtu drošu un pareizu iznīcināšanu.

Otro semināra daļu vadīja Klaus Tyrkko. Šajā semināra daļā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar piesārņojuma riska identificēšanu un preventīvajiem pasākumiem piesārņojuma novēršanai, kā arī jau notikuša piesārņojuma identificēšanu un neatliekamo pasākumus tā izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai. Ņemot vērā to, ka lielākajai daļai PHB saturošu iekārtu Latvijā ekspluatācijas laiks jau ir pārsniegts vai tuvojas beigām, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība iekārtu stāvoklim, lai neapdraudētu cilvēku veselību un vidi. PHB piesārņojums var rasties dažādu iemeslu dēļ - iekārtām nolietojoties (korozija, bojājumi), iekārtu neatbilstošas atvienošanas, neuzmanīgas to pārvietošanas vai neatbilstošas pagaidu uzglabāšanas gadījumā. Tāpēc ir jāievēro drošības pasākumi, veicot jebkādas darbības ar iekārtām – atvienošanu, pārvietošanu vai pagaidu uzglabāšanu uzņēmuma teritorijā. Papildus tam ir jāseko līdzi, lai nenotiktu mēģinājumi veikt PHB saturošu iekārtu iznīcināšanu neatbilstošā veidā – PHB drīkst iznīcināt tikai noteiktā veidā, pretējā gadījumā tiek radīts nopietns piesārņojums videi un apdraudēta cilvēka veselība.

Semināra noslēgumā tika pārrunāti specifiski jautājumi attiecībā uz darbībām ar PHB saturošiem transformatoriem, tā kā eļļas daudzums vienā transformatorā var sasniegt pat 3 tonnas, līdz ar to ir jāievēro sevišķa piesardzība jebkādu darbību veikšanā ar šāda tipa transformatoriem, tai skaitā jāveic preventīvi pasākumi piesārņojuma novēršanai arī veicot, piemēram, tikai iekārtu atvienošanu no strāvas. Visbiežāk piesārņojums rodas, veicot šo iekārtu atvienošanu un pārvietošanu – tāpēc pirms jebkādu šo darbību uzsākšanas ir jānovērtē nepieciešamie drošības pasākumi. Semināra noslēguma tika pārrunāta arī Projekta gaitā iegūtā pieredze, kā arī Projekta norise. Ņemot vērā to, ka PHB saturošu iekārtu iznīcināšana ir jānodrošina līdz 2010.gada beigām, šogad Projektā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība jautājumiem attiecībā uz drošības pasākumiem darbībām ar PHB saturošām iekārtām.

Semināra dalībnieki arī tika informēti par to, ka Projektā šogad tiks rīkota arī trešā un pēdējā kārta, kurā uzņēmumiem vēl būs iespēja pieteikties dalībai Projektā. Informācija par pieteikšanos tiks nosūtīta uzņēmumiem ne vēlāk kā 2008.gada 4.aprīlī, informācija tiks publicēta arī interneta medijos, kā arī ievietota Projekta mājas lapā. Savukārt, laika posmā no šā gada aprīļa līdz jūlijam notiks intensīvs darbs ar atlikušajiem uzņēmumiem, kuri vēl nav iesaistījušies Projektā. Gadījumā, ja Valsts Vides dienesta Reģionālo Vides pārvalžu inspektoru rīcībā nonāk informācija par kādu no jauna identificētu uzņēmumu, kura rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, lūdzam informāciju nodod UNDP, lai mēs varētu izvērtēt iespējas palīdzēt attiecīgajam uzņēmumam vēl Projekta ietvaros.

 drukāt lapu