lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2009 / VIF2009/3 / JOMA_1

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
Darba pieredze:

 • ne mazāk kā 5 gadi attiecīgajā jomā
 • praktiskā pieredze: 
  • Realizēti ne mazāk kā 10 projekti (piemēram: tehnisko projektu izstrāde, būvprojektu uzraudzība u.c.) attiecīgajā jomā pēdējo 5 gadu laikā
  • Vēlamas publikācijas par tēmu, kas saistītas ar attiecīgo jomu

Zināšanas, spējas un prasmes:

 • komunikabilitāte, mērķtiecība, iniciatīva un neatlaidība,
 • spēja strādāt komandā
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu,
 • pieredze darbā ar datoru (MS Office),

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • Motivācijas vēstule, kurā izklāstīta darba pieredze un pamatota piemērotība augstākminēto uzdevumu veikšanai
 • Eksperta pakalpojumu izmaksu tāme

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 15. janvāra plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 nedēļas

 

Darba uzdevums: Dzeramā ūdens apgādes sistēma pašvaldībās

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Algoritma bloks
- Kalkulatora izstrāde optimālākā tehniskā risinājuma un izmaksu piemeklēšanai no tehnoloģiju biržas datu bāzes konkrētai problēmai, aptverot sekojošas komponentes

 • ūdens sagatavošanas iekārtas, 
 • spiediena nodrošināšanas iekārtas, 
 • urbuma aprīkojums, 
 • ūdensapgādes tīkli.

- Priekšlikumi izveidoto tehnoloģiju un izpildītāju biržu veidņu uzlabošanai, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu,
- Priekšlikumi problēmu apraksta datu ievades veidņu uzlabošanai, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu

Sistēmu darbības apraksts

- Ūdensapgādes sistēmas un tās komponenšu apraksts,
- Galvenās problēmas ūdensapgādes sistēmās un to risinājumi (t.sk. veidi un indikatori, kā konstatēt problēmu cēloni)
- Tehnoloģiju apraksts katrai augstākminētajā punktā (algoritma blokā) uzskaitītajai komponentei, kuras tiek izmantotas ūdensapgādes sistēmās Latvijā un pasaulē (tehnoloģiju veidi (piemēram, ūdens sagatavošanas iekārtai - aerācija ar gaisu, ozonēšana, atgriezeniskā osmoze u.c. veidi), to darbības pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi, būtiskākie aspekti, kas ietekmē to izvēli)

Sistēmu shematiskais apraksts
- Ūdensapgādes sistēmas un tās komponenšu shematiskais attēlojums brīvā formā

 drukāt lapu