JOMA_3

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
Darba pieredze:

Zināšanas, spējas un prasmes:

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 15. janvāra plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 nedēļas

 

Darba uzdevums: Siltumapgādes nodrošināšanas sistēma pašvaldībās

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam: 

Algoritma bloks
- Kalkulatora izstrāde optimālākā tehniskā risinājuma un izmaksu piemeklēšanai no tehnoloģiju biržas datu bāzes konkrētai problēmai, aptverot sekojošas komponentes

- Priekšlikumi jau izveidoto tehnoloģiju un izpildītāju biržu veidņu uzlabošanai, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu 

- Problēmu datu ievades veidnes izveidošana, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu

Sistēmu darbības apraksts
- Siltumapgādes sistēmas un tās komponenšu apraksts (siltuma avoti, siltuma nesēji (trases), boileri, vadības bloki, regulatori u.c. komponentes)
- Galvenās problēmas pašvaldībās siltumapgādes sistēmās un to risinājumi (t.sk. veidi un indikatori, kā konstatēt problēmu cēloni)
- Tehnoloģiju apraksts katrai augstākminētajā punktā (algoritma blokā) uzskaitītajai komponentei, kuras tiek izmantotas pašvaldībās siltumapgādes sistēmās Latvijā un pasaulē (tehnoloģiju veidi (piemēram: siltumsūkņi - gaiss-ūdens, gaiss-gaiss utt.), to darbības pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi, būtiskākie aspekti, kas ietekmē to izvēli)

Sistēmu shematiskais apraksts
- Siltumapgādes sistēmas un tās komponenšu shematiskais attēlojums brīvā formā