lv ru en
Home
Site map
Email

Login

Sākumlapa / KPFI Jaunumi / Projektu konkursi / Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārta)

 

Projektu rezultātu monitoringa posms:

Par papildus datiem projekta rezultātu monitoringam:

Projekta rezultātu monitoringa pārskatā piezīmju sadaļā lūdzu norādīt papildu informāciju projektu rezultātu novērtēšanai - vidējo iekštelpu temperatūru apkures periodā un apkures dienu skaitu gadā. Informāciju norāda par katru ēku, ja projekta aktivitātes vairākās ēkās.

     Veidlapas      Vadlīnijas un piemēri
 Monitoringa pārskata materiāli un piemēri:

 

Konkursa nolikums

Projektu īstenošanas dokumenti

Projektu īstenošanas posms:

 

Semināri projektu īstenotājiem

15.01.2014 semināra finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI finansēto projektu konkursos:

 • "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās"
 • "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās"
 • "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem"
 • "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās"
 • "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās"
 • "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās"
 • "Zema enerģijas patēriņa ēkas"

"Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" materiāli pieejami šeit: 

 Semināra programma; 

 Monitoringa pārskata piemērs (Tehnoloģiju pāreja);

  EMSI

 Prezentācija

 Monitoringa pārskats PIEMĒRS

 

 • Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI finansēto projektu konkursos "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās", "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās", "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās", "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās", "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" un "Zema enerģijas patēriņa ēkas".

  Semināra materiāli pieejami šeit - Semināra programma; EMSI; Monitoringa pārskati;

 • Vides investīciju fonds organizēja semināru finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa veikšanu KPFI finansēto projektiem. Semināra norises vieta un laiks - 2011. gada 29. novembris plkst. 10.00. Semināra materiāli ir pieejami šeit.
 • Aicinām apmeklēt Vides investīciju fonda organizēto semināru Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem par projekta rezultātu monitoringa pārskata aizpildīšanu KPFI finansēto projektu konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās I kārta". Semināra norises vieta un laiks - 2011. gada 25. janvāris plkst. 10.20 (reģistrācija no plkst. 10.00), Vides investīciju fonda telpās, Ģertrūdes ielā 10/12. Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 2011. gada 20. janvāra plkst. 17:30, rakstot uz e - pastu: sandra.biedre@lvif.gov.lv  vai zvanot 67845111. Semināra programma ir pieejama šeit. Semināra laikā Jums būs iespēja kopīgi aizpildīt projekta rezultātu monitoringa pārskatu; lai to izdarītu, Jums būs nepieciešams siltumenerģijas uzskaites žurnāls un neaizpildīta projekta rezultātu monitoringa pārskata veidlapa.
 • 2009. gada 11. decembrī Vides ministrijā notika seminārs - Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" apstiprināto projektu ieviešanā. Semināra materiāli pieejami šeit.
 • 2009. gada 8. decembrī Vides ministrijā notika seminārs par Zaļo iepirkumu Publisko iepirkumu likuma kontekstā. Seminārā piedalījās Vides ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji. Semināra laikā DEA Baltica pārstāvji informēja arī par vispārējām vadlīnijām projektu ieviesējiem. Semināra materiāli pieejami šeit.
 • 2009.gada 3. decembrī sadarbībā ar Gulbenes novada domi un Eiropas reģionālās attīstības biedrību notika seminārs „Prasības klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" apstiprināto projektu ieviešana un KPFI piedāvātās iespējas nākotnē". Seminārā piedalījās Fonda pārstāvji, SIA "Sakret" pārstāvji, SIA "Saint-Gobain Čeltniecības produkti" pārstāvis, Madonas novada pašvaldības pārstāvis, SIA "Solareco" pārstāvis, SIA "STARDUKO" pārstāvis un citi. Semināra materiāli pieejami šeit.
 • 2009.gada 19.novembrī, Vides ministrijā notika seminārs „Prasības Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" apstiprināto projektu ieviešanai". Seminārs bija izsaucis lielu interesi un tā dalībnieku skaits sasniedza 78. Semināra materiāli pieejami šeit.
 • 2009. gada 12. augusta notika seminārs „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās"". Semināra prezentācija pieejama šeit.

Citi noderīgie dokumenti


Jautājumi un atbildes


Noslēgtie līgumi


Par konkursu

Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" tika izsludināts 2009.gada jūlijā un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

Pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 69 projektu iesniegumi 253 ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar kopējo pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 29.82 milj. Ls.

Plašāka informācija ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv.

Papildu informācija ir pieejama SIA "Vides investīciju fonds" pa tālruni 67845111, klātienē - darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30, Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā vai e-pastu - kpfi@lvif.gov.lv.

 drukāt lapu