lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Finanšu pārskati / Atalgojums

Valdes locekļiem izmaksātais atalgojums par 2024. gada janvāra mēnesi

Vārds uzvārds, amats Atalgojums (neto, euro)
Andris ĶĒNIŅŠ (Valdes priekšsēdētājs) 2075,72

Atalgojuma principi
Vides investīciju fonda darbinieku atalgojumu nosaka, ņemot vērā katram amatam nepieciešamo kvalifikācijas, zināšanu un prasmju apjomu, atbildības līmeni, risināmo jautājumu un lēmumu pieņemšanas loku un to sarežģītības pakāpi. Nosakot mēnešalgu attiecīgās algu grupas diapazona ietvaros, tiek ņemta vērā darbinieka kvalifikācijas pakāpe, kas ir atkarīga no amata pienākumu izpildes (darbības un tās rezultātu vērtēšanas) un nostrādātā laika. Kvalifikācijas pakāpi pārskata ne biežāk kā reizi gadā pēc darbinieka pienākumu izpildes ikgadējā novērtējuma.drukāt lapu