lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Programmu vadība / EEZ projekts

Projekts "Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā"

Projekta mērķis: izveidot interaktīvu sistēmu, kas apvienotu labākos akadēmiskos risinājumus ar praktiskajām iespējām, lai sekmētu piemērotāko un efektīvāko risinājumu izmantošanu vides projektu realizācijā.

Projekta aktivitātes:

 • Izpētes ziņojuma sagatavošana par Latvijas un Eiropas valstu pieredzei vides infrastruktūras projektu ievi ešanu un tehnoloģiju izmantošanu
 • Informācijas apkopošana vienotā datu bāzē par Latvijas uzņēmumiem, kas piedalās vides projektu ieviešanā un to piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem
 • Interneta portāla izveide
 • Algoritmu izstrāde, lai izveidot vienkāršu un saprotamu sistēmu vides projektu analīzei, kas ļautu projekt u īstenotājiem izvērtēt projektā iekļaujamās prioritātes un novērtēt šo prioritāšu iespējamos tehnoloģiskos risinājumusun izmaksas

Projekta sagaidāmais rezultāti:

1. Interaktīvu mājas lapas izveide ar sadaļām:

 • Sistēmu apraksts:
  • Vides infrastruktūru sistēmu galveno komponenšu shēma un apraksts (ūdenssaimniecībā, siltumapgādē, ēku energoefektivitātē, atkritumu apsaimniekošanā)
  • Tehnoloģiskie risinājumi
  • Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi.
 • Tehnoloģiju birža, kurā ar algoritmu palīdzību iespējam atrast:
  • Projekta ieviesēja situācijai piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus
  • Uzņēmuma kontaktus, kas šīs tehnoloģijas piedāvā vai nodrošina noteiktus pakalpojumus
  • Iespējamās projekta izmaksas
  • Jau realizētu projektu īstenotāju atsauksmes par jau uzstādītām tehnoloģijām un uzņēmuma kontaktinformāciju, kas ir veicis šos darbus.
 • Pēcieviešanas vides monitoringa datu ievadīšana elektroniskā formā, kā arī iespēja savus sasniegtos rezultātus salīdzināt ar citu projektu ieviesēju pēcieviešanas monitoringa datiem

2. Informatīvie pasākumi par jaunajām tehnoloģijām un projekta rezultātiem:

 • Reģionālo semināru cikls
 • Starptautiskā konference

Projekta ieguvumi:

 • Projektu īstenotājiem:
  • informācija par vides infrastruktūras sistēmu darbības principiem – galvenajām problēmām un to risinājumiem
  • projekta kalkulators – iespējas atrast piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus un veikt izmaksu novērtējumu
  • atsauksmes par tehnoloģiju piegādātāju pieredzi un uzstādīto iekārtu darbību
  • iespēja sagatavot kvalitatīvākus projektu pieteikumus
 • Tehnoloģiju piegādātājiem:
  • iespēja izplatīt informāciju par piedāvātajiem produktiem aktuālā datubāze, atrodot potenciālos projektu īstenotājus

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada maija līdz 2010. gada septembrim.

Projekta rezultātā sācis darbu portāls: www.videsrisinajumi.lv

 drukāt lapu