lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Termometri

2011.gada 5. un 6.maijā ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansētā pilotprojekta "Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" (Projekts) ietvaros Projekta pilotslimnīcas SIA "Rēzeknes slimnīca" un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Ventspils slimnīca saņēma lietošanā jaunus digitālos termometrus.

Būtiski, ka katram digitālā termometra veidam ir savs normālas ķermeņa temperatūras diapazons. Tādēļ ir nepareizi, ka slimnīcas pacientiem katru reizi temperatūra tiek mērīta ar dažādu veidu termometriem. Abās Projekta pilotslimnīcās tika veikta pilnīga pāreja uz divu veidu digitālo termometru lietošanu pacientu temperatūras noteikšanai, vienlaicīgi no lietošanas izņemot visus līdz šim lietotos termometrus. Projekta ietvaros slimnīcas kopumā saņēma 373 divu veidu digitālos termometrus - kontakta un bezkontakta termometrus.

Vispārīgais Projekta mērķis ir demonstrēt un veicināt labākās tehnoloģijas un paņēmienus veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai minimizētu vai nepieļautu noturīgo organisko piesārņotāju, piemēram, dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu apkārtējā vidē.

Projekts tiek īstenots astoņās valstīs - Argentīnā, Indijā, Latvijā, Libānā, Filipīnās, Senegālā, Tanzānijā un Vjetnamā, tādējādi, parādot atšķirīgas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas metodes pasaulē. Latvijā pilotprojekta īstenošanai piesaistītas slimnīcas Ventspilī un Rēzeknē.drukāt lapu