lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Konkursi uz ekspertiem

SIA "Vides investīciju fonds", īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas  globālo projektu "Labāko tehnoloģiju un paņēmienu demonstrēšana un veicināšana veselības aprūpes atkritumu samazināšanas jomā, lai novērstu dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē", izsludina konkursus uz:

  • īstermiņa eksperta darbu mācību programmu inventarizācijai un izveidei veselības aprūpes iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā

Darba aprakstu sk.: http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30193

  • īstermiņa eksperta darbu labās prakses rokasgrāmatas par humānās veselības aprūpes iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu Latvijā izstrādei

Darba aprakstu sk.: http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30194

 CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā līdz 2011.gada 8. augustam plkst. 12:00 sūtīt:

Jūlijai Guščai, Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

 drukāt lapu