lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Ārstniecības iestādes izmanto iespēju bez maksas nodot dzīvsudrabu saturošus atkritumus

2011.gada 19 .augustā noslēdzās kampaņa, kuras ietvaros vairāk nekā 30 ārstniecības iestādes bez maksas nodeva to rīcībā esošos dzīvsudrabu saturošos atkritumus, t.sk. dzīvsudrabu saturošas spuldzes, foto rūpnieciskos atkritumus un baterijas. Kampaņas mērķis bija veicināt ārstniecības iestādēs (slimnīcās, ārstu praksēs u.c.) uzkrāto dzīvsudrabu saturošo atkritumu utilizāciju videi draudzīgā veidā, lai novērstu šo atkritumu nonākšanu sadzīves atkritumos.

Kampaņu organizēja SIA „Vides investīciju fonds", kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un Pasaules Vides fonda finansētā projekta „Labāko tehnoloģiju un paņēmienu demonstrēšana un veicināšana veselības aprūpes atkritumu samazināšanas jomā, lai novērstu dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē" (turpmāk - Projekts) nacionālais īstenotājs Latvijā. Pamatojoties uz SIA „Vides investīciju fonds" organizētā iepirkuma rezultātiem, dzīvsudrabu saturošo atkritumu savākšanu no ārstniecības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināja AS „BAO", kam ir ilgstoša pieredze bīstamo atkritumu apsaimniekošanā.

Lielāko apjomu no kampaņas laikā savāktajiem atkritumiem veidoja dzīvsudrabu saturošie termometri, kas līdz 2009.gada 1.aprīlim, kad to iegāde Latvijā tika aizliegta, bija viens no lielākajiem dzīvsudrabu saturošo atkritumu avotiem veselības aprūpes iestādēs. Liela atsaucība kampaņas ietvaros tika saņemta no zobārstniecības klīnikām un zobārstu praksēm, kuru glabāšanā bija pat vēl padomju laikos iegādātais dzīvsudrabs dažādās fizikālajās formās, piemēram, šķidrais dzīvsudrabs un dzīvsudraba skaidiņas. Taču mūsdienās lielāko apjomu zobārstu praksēs rada dzīvsudraba amalgamu iepakojums.

Ilgstoša dzīvsudrabu saturošu atkritumu uzglabāšana ārstniecības iestādēs skaidrojama ar izmaksām, kuras rada šāda veida atkritumu utilizācija. Pateicoties Latvijā spēkā esošajam aizliegumam iegādāties dzīvsudrabu saturošus termometrus, ārstniecības iestādes Latvijā jau vismaz pāris gadus pakāpeniski pāriet uz dzīvsudrabu nesaturošu termometru lietošanu pacientu temperatūras noteikšanā, piemēram, spirta termometriem vai digitālajiem termometriem, tomēr vēl joprojām Latvijā ir ārstniecības iestādes, kuras izmanto līdz 2009.gada 1.aprīlim iegādātos dzīvsudrabu saturošus termometrus, kas saplīšanas gadījumā rada veselības draudus gan personālam, gan pacientiem, kā arī apdraudējumu apkārtējai videi. Kampaņas ietvaros, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savus pēdējos dzīvsudrabu saturošos termometrus utilizēja SIA „Rēzeknes slimnīca" un SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas" Ventspils slimnīca, kas šobrīd ir pilnībā pārgājušas uz digitālo termometru lietošanu, tādējādi, neradot apdraudējuma risku nedz personālam, nedz pacientiem.

Atgādinām, ka dzīvsudrabs ir bīstama ķīmiska viela ar augstu toksicitāti, tāpēc ikviens tiek aicināts būt īpaši uzmanīgam rīkojoties ar dzīvsudrabu saturošām ierīcēm, iekārtām un atkritumiem. Aicinām iepazīties ar Projekta ietvaros izstrādāto dokumentu „PIRMĀ RĪCĪBA DZĪVSUDRABA NOPLŪDES GADĪJUMĀ", kas ir atrodams Projekta īstenotāja Latvijā - SIA „Vides investīciju fonds" interneta mājas lapā.

Papildus informācijai:

  • Jūlija Gušča, SIA "Vides investīciju fonds" projekta vadītāja, tel.: 26772850; julija.gusca@undp.org
  • Māris Klindžāns, SIA "Vides investīciju fonds" tehniskais konsultants, tel.: 26594622; maris.klindzans@lvif.gov.lv

 

 drukāt lapu