lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / SIA „Lautus” iegūst vides vadības sistēmas sertifikātu bīstamo atkritumu apsaimniekošanā

2011.gada 22. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un Pasaules Vides fonda finansētā projekta „Labāko tehnoloģiju un paņēmienu demonstrēšana un veicināšana veselības aprūpes atkritumu samazināšanas jomā, lai novērstu dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē" partneris, veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Lautus”, ieguva vides vadības sistēmas sertifikātu atbilstoši ISO 14001:2004.

Uzņēmuma vides vadības sistēmas izstrādi veica Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošie speciālisti un studenti, bet sistēmas sertificēšanu - SIA „Bureau Veritas Latvia”, kas pārstāv starptautisko klasifikācijas sabiedrību „Bureau Veritas". 

Iegūtais sertifikāts apliecina SIA „Lautus” atbildīgo rīcību pret vidi, kas balstās uz izstrādāto uzņēmuma vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem un rīcības programmu (vairāk informācijas http://www.lautus.lv/content/view/24/30/lang.lv/).

SIA „Lautus” direktore Sandra Eglīte atzīst, ka iegūtais sertifikāts ir jauns stimuls uzņēmuma attīstībai un pilnveidošanai. 

Papildus informācijai:

   •Jūlija Gušča, SIA "Vides investīciju fonds" projekta vadītāja, tel.: 26772850; julija.gusca@undp.org

   •Māris Klindžāns, SIA "Vides investīciju fonds" tehniskais konsultants, tel.: 26594622; maris.klindzans@lvif.gov.lv

 

 drukāt lapu