Apmācības programma

Mācību programma par veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas aspektiem

Programmas saturs