SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Jokkmokkā, Zviedrijā

SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Jokkmokkā, Zviedrijā

Projekta „Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP-PLUS) komanda laika posmā no 2012. gada 14. augusta līdz 17. augustam apmeklēja Jokkmokkas pašvaldību, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem reģionā enerģijas pārvaldes jomā.

Jokkmokk pašvaldība ir pirmā pašvaldība Zviedrijas Ziemeļu reģionā – Norrbotten apgabalā, kas parakstīja Pilsētu mēru paktu un izstrādāja Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānu.

15. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

16. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

 

17. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā un izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.