18.03.2013 - Projekta Rīcības plāns

Rīcības plāns "Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai"

09.10.2012 - Esošās situācijas analīze

Esošās situācijas analīze (Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai)