lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2012 / VIF2012/5

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

I. Sīmane
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – I.Sīmane, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2012/5

Iepirkuma publicēšanas datums:2012. gada 17. oktobris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2012. gada 31. oktobris plkst. 9:00

norāde:

Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:0
Uzvarētājs:-
Līgumcena:

-drukāt lapu