lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2012 / VIF2012/11

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2012/11

Iepirkuma publicēšanas datums: 2012. gada 27. novembris plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Auto noma

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2012. gada 10. decembris plkst. 16:00

norāde:

Par auto nomu

Samaksas kārtība:

100% pēc katras auto nomas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Zemākās cenas aprēķina metodika:

Auto noma uz dienu:

Skaits

Cena dienā bez PVN

Kopējā cena (skaits x cena)

A klases automašīnas noma bez šofera*

60

 

 

B klases automašīnas noma bez šofera*

60

 

 

B klases automašīnas noma ar šoferi

5

 

 

Mikroautobusa noma (līdz 20 vietām) ar šoferi (350km nobraukums)

2

 

 

Autobusa noma (līdz 40 vietām) ar šoferi (350km nobraukums)

2

 

 

 

Kopējā cena bez PVN

 

 

PVN

 

 

KOPĀ

 

* - Ja papildus ir paredzēta maksa par automašīnas mazgāšanu, tad tā ir jānorāda papildus ar un bez PVN zem tabulas.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Automašīnas pakalpojumu minimālās prasības:
  • vidējās vai mazās klases automašīna (B vai A)
  • vidējais benzīna patēriņš ne vairāk par 7 l uz 100 km ārpus pilsētas
  • automašīnas vecums ne lielāks par 2 gadiem vai nobraukts ne vairāk par 100 000km
  • 0 LVL pašrisks  zādzību un bojāšanās gadījumā
  • Piegāde/Nodošana iespējama bez papildus samaksas 1 km attālumā no Ģertrūdes iela 10/12, Rīga vai arī tiek nodrošināta bezmaksas automašīnas piegāde/aizvešana laika posmā darba dienās no 7:00 līdz 23:00
  • iespēja vienlaicīgi iznomāt vismaz 3 automašīnas un kopējais pieejamo automašīnu skaits ir virs 10 mašīnām, kas atbilst iepirkuma prasībām
  • automašīnas ir aprīkota ar pasīvo drošības sistēmu

Gads

Maksimāli pieļaujamo CO2 izmešu līmenis automobiļiem
(grami CO2 izmešu uz kilometru)

2013.

140

2014.

135

Plānotais auto nomas pakalpojumu izmantošanas skaits 2013. gadā ir aptuveni 120 reizes. Piedāvājumā norādiet auto nomas cenu uz vienu dienu (24 stundām), ieskaitot visus nodokļus un citus maksājumus.

Piedāvājumam ir jāpievieno klāt automašīnu saraksts (marka, izlaides gads, CO2 izmešu daudzums un vidējais degvielas patēriņš ārpus apdzīvotām vietām) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kas apliecina, ka pretendents spēj nodrošināt iepirkumā prasītās prasības automašīnām.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 3
Uzvarētājs: SIA "MLauto"
Līgumcena: Piedāvātā cena Ls 5136.45 bez PVN


drukāt lapu