Tikšanās projekta Baltic EcoMussel ietvaros

Projekta CB58 Baltic EcoMussel ietvaros Fonds un Kurzemes Plānošanas Reģions organizē kopēju tikšanos 2012.gada 15.novembrī plkst.11.00-15.00 Rīgā, Pulkveža ielā 4, 3.stāvā, Kurzemes plānošanas reģiona telpās ar citiem Baltijas jūras projektu pārstāvjiem par akvakultūras attīstības iespējām Baltijas jūrā.

Uz tikšanos ir aicināti pārstāvji no AQUABEST, SUBMARINER, AQUAFIMA projektiem un pārstāvji no Baltijas Vides Foruma, lai kopīgi diskutētu par dažādu projektu mērķiem un plānotajiem rezultātiem, tādejādi sasniedzot labākus katra projekta rezultātus.

Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par akvakultūras attīstības iespējām Baltijas jūrā, meklējot iemeslus, kāpēc akvakultūras attīstība Baltijas jūrā iepriekš nav notikusi, un diskutējot par iespējamiem risinājumiem veiksmīgai to attīstībai.

Projektu finansē

Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmā "INTERREG IV A Programme 2007-2013" ar ERAF atbalstu

 

Projekta mājas lapa