Aizvadīta pasīvo māju diena Ērgļos

Ērgļos 2012. gada 9. novembrī notika Pasīvo māju diena, ko organizēja Fonds sadarbībā ar Ērgļu Profesionālo vidusskolu.
Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 70 cilvēku, tostarp, nozares profesionāļi - arhitekti, inženieri, būvnieki un iekārtu, materiālu izplatītāji, kā arī māju īpašnieki, apsaimniekotāji, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti.
Pasākuma ietvaros notika informatīvs seminārs par Ērgļu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukciju ar pasīvo ēku elementiem. Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktors Andris Spaile iepazīstināja ar projekta ieceri, tā norises gaitu un citiem vidusskolas projektiem, kas saistīti ar ilgtspēhīgas būvniecības attīstību Latvijā. Projekta idejas autors un arhitekts Ervīns Krauklis prezentēja klātesošajiem rekonstrukcijas projektu, iepazīstinot arī ar citiem pasīvās būvniecības piemēriem Latvijā. Rekonstrukcijas darbu veicējs - būvfirmas "Kvadrum" pārstāvis īsumā pastāstīja par būvniecības gaitu, paveikto un pasīvo māju būvniecības galvenajiem izaicinājumiem. Savukārt, SIA "Artiva" pārstāvja prezentācija pieskārās galvenajiem ēkas hermētiskuma un ventilācijas aspektiem ēkas energoefektivitātes nodrošināšanā.

Pēc semināra notiekošajā objekta apskatē ikvienam bija iespēja ne tikai pārliecināties uz vietas, kā noris pēdējie darbi dienesta viesnīcā, kuras energopatēriņa rādītāji iecerēti atbilstoši pasīvo māju standartam, bet arī apskatīt mācību darbnīcas rekonstrukcijas gaitu, kas arī notiek KPFI projekta ietvaros.

<                
Pasīvo ēku būvniecības veicināšanas nolūkos Latvijā Fonds ir iesaistījies projektā "Pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu reģioni" kopā ar organizācijām  no vairāk kā 10 citām Eiropas valstīm.

  

Vairāk informācijas šeit