lv en
Home
Site map
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības paraksta Pilsētu mēru paktu

Balvu, Viļānu, Ludzas, Kārsavas un Līvānu pašvaldības 2012. gada nogalē pieņēma lēmumu aktīvi iesaistīties ilgtspējīgas enerģijas pārvaldes sekmēšanā reģionā un pievienoties Pilsētu mēru paktam. Pievienojoties kustībai, pašvaldības apņemas veicināt energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu teritorijā.

 Ludza               Līvāni                Balvi                 Viļāni               Kārsava

Pilsētu Mēru kustībai ir plaša Eiropas pašvaldību kustība, kurai pašlaik ir pievienojušās vairāk kā 4500 pašvaldības tajā skaitā 18 pašvaldības Latvijā. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības definēto mērķi 2020.gadam - samazināt CO2 emisijas līdz pat 20 %.

Pilsētas, kas pievienojošās Pilsētu mēru paktu kustībai apņemas gada laikā pēc pievienošanās Paktam iesniegt savu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kurā apstiprināti Pakta mērķi un pasākumi to sasniegšanai. Plāns ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī.

SEAP PLUS projekta ietvaros augstākminētās 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, saņems tehnisko atbalstu Ilgtspējīgu enerģijas rīcības plānu izstrādē. 2013. gada janvārī visas 5 pašvaldības ir saņēmušas apstiprinājumu savai iniciatīvai un oficiāli kļuvušas par Pilsētu mēru pakta kustības dalībniecēm.

 

Viļānu novada domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis paraksta pievienošanās dokumentus.

 

 

Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis paraksta pievienošanās dokumentus

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu