PassREg projekts Balvos Enerģijas dienas ietvaros apskata pasīvo ēku piemērus Latvijā

PassREg projekts 2013. gada 27. jūnijā Balvos Enerģijas dienas ietvaros organizēja semināru, kura dalībnieki klausoties un diskutējot, ieguva informāciju par jaunākajām iniciatīvām, risinājumiem un sasniegumiem pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu jomā.


 Semināra sākumā tika diskutēts par dzīvošanu "zaļi", kā arī Enerģijas dienu sauklis bija "Dzīvo zaļi". Tika atkārtoti aktualizēts temats par izpratni, ko katram no mums nozīmē dzīvot zaļi, kā tas izpaužas – tas nav tikai ietaupīt kaut ko, bet arī censties tērēt mazāk. Tērēt mazāk gan latus par siltuma rēķiniem ziemā, tērēt mazāk litrus par degvielu, ko patērējam pārvietojoties ar privāto transportu.


 Pirmā semināra daļa tika veltīta elektromobīļiem/ elektrovelo, bet otrā semināra daļā tika apskatīti Pasīvo ēku standarti, komponentes, neliels ieskats tika veltīts arī Pasīvo ēku rašanās vēsturei. Galvenais uzsvars tika likts uz Pasīvo ēku ieviešanas piemēriem Latvijā, tas arī raisīja lielākās diskusijas un jautājumus. Kā arī tika aplūkoti citi labās prakses piemēri no projekta partnervalstīm cituviet Eiropā.

 Semināra norise:

Prezentācija: "SEAP PLUS - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā"

Prezentācija: "Bioenergy Promotion 2"

Prezentācija: "Elektro mobiļi/velo - Latvijas un Igaunijas pieredze/iespējas"

Prezentācija: "Ekonomiska braukšana"

Prezentācija: "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni - PassREg"

Prezentācija I  un Prezentācija II  "Tiskādu skolu projekti, to realizāciju un problēmas"

Prezentācija: "Tiskādu vidusskolas un Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēku rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām"

Prezentācija: "Pasīvās ēkas Latvijā un Eiropā"

 

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotais projekts PassREg – pasīvo ēku un atjaunojamo energoresursu reģioni projekta  mērķis ir rosināt Nulle enerģijas māju būvniecību visā Eiropas Savienībā, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.