lv en
Home
Site map
Email

Login

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni / Semināri / Informatīvs seminārs Ērgļos - Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveide

Seminārs “Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveide”

šī gada 21. februārī Ērgļos, Ērgļu Profesionālo vidusskolā tika organizēts informatīvais seminārs “Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveide”. Ērgļu profesionālā vidusskola ir vieno no pilot jeb "bāku" projektiem Latvijas reģionā Pasīvo ēku PassREg projektā, ko SIA Vides investīciju fonds uzsāka ieviest 2011. gadā.

Ērgļu profesionālā vidusskolas dienesta viesnīca ir visspilgtākais piemērs Latvijā veiksmīgai rekonstrukcijai ar pasīvo ēku komponentiem. Noplukusī padomju laiku celtne šobrīd var lepoties ar mūsdienīgu izskatu, kā arī ar zemāko enerģijas patēriņa līmeni starp visām Latvijā esošajām publiskajām ēkām. Ērgļu arodskolas kopmītņu ēkas siltuma patēriņš apkurei ir samazinājies vairāk nekā 15 reizes – līdz 10 kwh/m2 gadā, tādējādi panākot būtisku CO2 emisiju ietaupījumu. Parastas, nerekonstruētas dzīvojamās ēkas siltuma patēriņš Latvijā ir 15 – 20 reizes lielāks.

Informatīvais seminārs un diskusija “Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveide” vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Einārs Cilinskis. Seminārs tika atklāts ar īsu ministra uzrunu, kurā tika skaidri iezīmētas galvenās prioritātes. Ministrs E. Cilinskis savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijā vēl ir liels un līdz šim neizmantots potenciāls zemas enerģijas patēriņa ēku izmantošanā. Tāpēc būtiski ir ne tikai pilnveidot politiku šajā jomā, bet apzināt un ieviest konkrētus instrumentus, kas motivētu publisko un privāto sektoru īstenot energoefektivitātes pasākumus būvniecības projektos. Ministrs atzīmēja, ka KPFI projektu ietvaros ir jau daudz kas izdarīts, tomēr daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas lielākajās Latvijas pilsētās kā Daugavpils un Rīga, siltinātu māju nav praktiski nemaz. Tā iemesls ir vairāki faktori, arī iedzīvotāju zemā informētība. Kā arī, būtu jāpārdomā vēsturisko ēku rekonstrukcijas iespējas, kas ir vēl komplicētāks gadījums. Tieši energoefektivitāte ir "Zaļās ekonomikas" perspektīva. Lai veicinātu ēku siltināšanu privātajā sektorā ir jāveido ekonomiskais mehānisms, kur jādomā par trīspusēju finansējumu, kā arī par to, kā integrēt vietējos materiālus un iesaistīt būvmateriālu ražotājus šai procesā. Kā integrēt ēku siltināšanu attīstības plānos, lai sasniegtu mērķus. 

Semināra turpinājumā vidusskolas direktors iepazīstināja ar pieejamām apmācības programmām un virzieniem. Ērgļu profesionālā vidusskola pasniedz arī mācību kursus "Koka ēku celtniecība un ekobūves" un tālākie mērķi un attīstības plāni ir kļūt par energoefektīvas būvniecības mācību centru Latvijā.

Projekta arhitekts Ervīns Krauklis turpināja semināru iepazīstinot klātesošos tieši ar Ērgļu projekta, zema enerģijas patēriņa ēkas rekonstrukcijas procesu un gaitu.

Pēc informatīvā semināra bija iespēja apskatīt šo pasīvo ēku arī klātienē arhitekta pavadībā un noskaidrot interesējošos jautājumus, lai labāk izprastu Pasīvo ēku sniegtās priekšrocības. Bez arodvidusskolas dienesta viesnīcas tika apskatītas arī mācību darbnīcas. Pēc objektu apskates semināra dalībnieki piedalījās diskusijā par ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveidi. 

 drukāt lapu