SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Norbotten reģionā Zviedrijā

Projekta „Ilgtspējīgas Enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” komanda laika posmā no 2014. gada 3. marta līdz 6. martam apmeklēja Norrbotten reģionu, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem reģionā enerģijas pārvaldes jomā.

Vizītes pirmajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

   

Vizītes otrajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

   

Vizītes trešajā dienā tika iepazīti sekojoši piemēri:

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.