Latvijas Vides investīciju fonds kļūst par pirmo Pilsētu Mēru paktu koordinatoru Latvijā

Latvijas Vides investīciju fonds ir kļuvis par pirmo Pilsētu mēra Pakta teritoriālo koordinatoru Latvijā, lai sniegtu stratēģisku un tehnisku atbalstu tām Pilsētu mēru paktu parakstījušām pašvaldībām, kurām trūkst nepieciešamo prasmju un/vai resursu attiecīgo prasību izpildei.

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus enerģijas avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības mērķi samazināt CO2 emisijas līdz 2020. gadam par 20%.

Latvijā ieviešot Inteliģentās Enerģijas Eiropai līdzfinansēto projektu SEAP PLUS Latvijas Vides investīciju fonds ir sekmējis Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pievienošanos Pilsētu Mēru paktam kā arī snieguši tehnisko atbalstu, izstrādājot Ilgtspējīgus Enerģētikas rīcības plānus.

Aicinām sazināties ar Latvijas Vides investīciju fondu tās pašvaldības, kam nepieciešams atbalsts, lai:

-          Pievienotos Pilsētu Mēru paktam;

-          Izstrādātu Ilgtspējīgus enerģētikas plānus.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.