SEAP PLUS projekta komandas darba sanāksmē Rīgā

Latvijas Vides investīciju fonds laika posmā no 2014. gada 3. aprīlim līdz 4. aprīlim organizēja projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komandas pārstāvjiem darba sanāksmi.

Komandas pārstāvji no katras valsts iepazīstināja ar projekta ieviešanas rezultātiem un sasniegumiem. Fonda pārstāvji informēja par:

Aicinām iepazīties ar Fonda prezentāciju par labās prakses piemēriem Latvijā un Zviedrijā Pilsētu mēru pakta kustības ietvaros: Prezentācija

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.