SEAP PLUS projekta seminārs par IERP ieviešanu un uzraudzību pašvaldībās

Projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komanda laika posmā no 2014. gada 26. līdz 29. maijam organizēja Jokkmokkas pašvaldības pārstāvju vizīti Latvijā, Latgales plānošanas reģionā, Līvānu novadā.

Sanāksmes pirmajā dienā (26.05.2014.)

 

Sanāksmes otrajā dienā (27.05.2014.)

Līvānu pašvaldībā notika seminārs par IERP ieviešanu un uzraudzību pašvaldībās. Semināra mērķis bija iepazīstināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldības ar jaunajā plānošanas periodā plānotajiem finanšu atbalsta instrumentiem, diskutēt par iniciatīvu pašvaldībām izstrādāt energoplānus, kā arī iepazīstināt ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešanas un uzraudzības mehānismiem.

Semināra noslēgumā S.Herrmann no Jokkmokkas pašvaldības vadīja apmācību pašvaldību pārstāvjiem par IERP uzraudzības rīka pielietošanu.

Sanāksmes ceturtajā dienā (29.05.2014.)

Jokkomkkas pašvaldības un SEAP PLUS eksperti tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības ekspertiem un pārrunāja pašvaldību savienības lomu pašvaldībām sniegt informāciju un tehnisko atbalstu par iesaisti Pilsētu mēru pakta kustībā.

IMG_0114   

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.