lv en
Home
Site map
Email

Login

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta komanda piedalās pirmajā mācību seminārā – diskusijā Latvijā

2014. gada 16. maijā Rīgas enerģijas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Pašvaldības Savienību organizēja pirmo mācību semināru – diskusiju Latvijā par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādi pašvaldībās starptautiskā projekta STEP-UP (Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai) ietvaros. Projekts paredz Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna (Rīcības plāns) izstrādi viedai pilsētai, kas ir jau pabeigts, un apmācības procesa organizēšanu pašvaldībām, lai dalītos pieredzē par šādu rīcības plānu izstrādāšanu.

Rīcības plānu izstrāde ir obligāta pilsētām, kas parakstījušas pilsētu mēru paktu, un Latvijā šādu pilsētu ir 18 – Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Jūrmala, Balvi, Ikšķile, Kārsava, Ķegums, Līvāni, Lielvārde, Ludza, Ogre, Salaspils, Saldus, Tukums, Valka un Viļāni. Tās jau savus Rīcības plānus ir izstrādājušas, vai nu vadot to izstrādi pašas, kā, piemēram, Rīga - Rīgas enerģētikas aģentūras vadībā, Jelgava un Jēkabpils – Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras vadībā, vai arī piesaistot izstrādei specializētas organizācijas un ekspertus, kā Latvijas Vides investīciju fondu, Fizikālās enerģētikas institūtu un citus.

Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve, kas vada SEAP PLUS projektu Latvijā, mācību semināra – diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar praktisko pieredzi strādājot ar piecām Latvijas pašvaldībām un sniedzot tehnisko atbalstu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē.

Aicinām iepazīties ar prezentāciju.

© 2014 Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra" © 2014 Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra" © 2014 Rīgas p/a "Rīgas enerģētikas aģentūra"

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu