lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Informācija par kapitālsabiedrību

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā minētās informācijas atspoguļošana:

1) vispārējā informācija, t.sk., kapitālsabiedrības finanšu mērķu,  veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informāciju par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu un citi ir publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv. Kapitālsabiedrībā nav paredzēta ziedošana (dāvināšana) un attiecīgi nav nepieciešama ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība.

 

2) kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati:

a) neauditētie pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

b) auditētie gada pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

 

3) cita informācija:

a) informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - 100% pieder Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

b) informācija par organizatorisko struktūru - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

c) informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

d) informācija par iepirkumiem - publicēts tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lv

e) citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

f) statūti

g) valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību - nav attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds"

h) informācija par valdes locekļiem  - publicēta tīmekļa vietnē http://www.lvif.gov.lvdrukāt lapu