lv en
Home
Site map
Email

Login

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Profesionālās izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei / Jaunumi / Turpinās sarunas par atbalstu jaunām profesionālās pilnveides programmām energoefektīvā būvniecībā

Projektā BUILD UP Skills FORCE turpinās darbs pie divu profesionālās pilnveides programmu izstrādes, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes - „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Lai gūtu atbalstu šīm programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē, projekta pārstāvji vasaras sākumā tikušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem.

Tiekoties ar IZM Izglītības departamenta pārstāvjiem, kā arī ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Izglītības satura departamenta direktori, tika runāts par atbalstu profesionālās pilnveides programmām un to īstenošanai. Kopīgi tika meklēti iespējamie finansējuma avoti un uzklausīti izglītības nozares profesionāļu ieteikumi programmu uzlabošanai un tālākai virzībai. Kopumā IZM bija interese par iespēju mācību materiālus izmantot skolās. IZM uzsvēra, ka īpaši nozīmīgi ir celt būvniecībā strādājošo prestižu, lai radītu pieprasījumu pēc BUILD UP Skills FORCE izveidotajām programmām. Tuvākajā laikā plānots tikties arī ar VISC vadītāja vietnieku un apspriest nepieciešamo programmu pilnveidi, lai tās varētu pretendēt uz Eiropas Struktūrfondos paredzēto finansējumu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.

Arī tiekoties ar VARAM Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas pārstāvjiem tika pārrunātas profesionālās pilnveides programmas un saņemts atbalsts tām. VARAM pārstāvji norādīja, ka šīs programmas ir vērtējamas kā nozīmīgs ieguldījums ēku energoefektivitātes paaugstināšanā iesaistīto darbinieku teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu palielināšanā. Kapacitātes paaugstināšana varētu būt viena no aktivitātēm enerģētikas un valsts klimata politikas mērķu sasniegšanā. Ņemot vērā klimata augsto prioritāti ES un starptautiskā līmenī, VARAM ir ieinteresēta Latvijā kompetentu darbinieku apmācībā, kas savas zināšanas spēs pielietot visos ar ēku energoefektivitāti saistītajos posmos.

Līdz šim jau ir saņemts, Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP) un Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsts BUILD UP Skills FORCE programmām. Arī turpmāk tiks organizētas tikšanās ar to institūciju pārstāvjiem, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un izglītības attīstība Latvijā, kā arī ar būvniecības un renovācijas nozares lielāko uzņēmumu pārstāvjiem, lai veidotu vienotu izpratni par kvalificēta darbaspēka nepieciešamību nozarē.

Laikā no 2014. līdz 2016. gadam tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy Europe” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Papildu informācija: Agris Kamenders, projekta vadītājs, Rīgas plānošanas reģions, e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „BUILD UP Skills FORCE” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

 

Projekta vadītāja: Zane Ramane

tel: 67845111

e-pasts: zane.ramane@lvif.gov.lvdrukāt lapu