Baltic Flows starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksme un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu

Baltic Flows starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksme un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību

Latvijas Vides investīciju fondu sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2016. gada 27. janvārī  rīkoja sanāksmi “BalticFlows starptautiskās pieredzes apmaiņas un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību”.

Sanāksmes mērķis bija informēt Latvijas privātā, pašvaldību un zinātniskā sektora pārstāvjus, kas ir iesaistīti Baltic Flows projekta aktivitātēs, par Vācijas, Somijas un Igaunijas partneru pieredzi lietusūdens uzraudzībā un apsaimniekošanā.

Sanāksmes prezentācijas:

Darba kārtības otrajā daļa notika diskusijas par jau projekta ietvaros izstrādātā Rīcības plāna pielāgošanu lietusūdens apsaimniekošanas vajadzībām Latvijas mērogā.

   

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa: