lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / Zaļie iepirkumi tagad un nākotnē

14.06.2016. Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar pārējiem dalībniekiem, organizēja semināru - "Zaļie iepirkumi tagad un nākotnē". Seminārs tika organizēts Rīgā, Dabas muzeja telpās. Semināru apmeklēja ap 80 interesentu, gan no valsts, gan pašvaldību uzņēmumiem, kā arī privātā sektora, kuri pārstāvēja piegādātājus un iepirkuma izpildītāju pusi.

Vairāk par semināru lasīt šeit – Latvijas Avīze

Aicinām iepazīties ar seminārā sniegtajām prezentācijām:


Zaļā publiskā iepirkuma plānotais normatīvais regulējums un īstenošana 2015.gadā - M.Klismets VARAM Koordinācijas departamenta direktors

Zaļie EIS iepirkumi šodien un nākotnē - O.Fiļipovičs/E.Kļaviņa VRAA

Zaļais iepirkums energoefektivitātei  - J.Simanovska, Latvijas Vides investīciju fonds

Ekoloģiski atbildīgas papīra produkcijas iepirkumi - N.Mass "Antalis" Biroju un higiēnas produktu sektora vadītājs Baltijā

Zaļais iepirkums – IT produkti un pakalpojumi - G.Poris, SIA Datakom

Radīts, lai saudzētu - A.Breidaka, A/S "Spodrība"

PRIMES Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās:

  • Būvdarbi un projektēšana
  • Transports
  • Skolu un citu publisko ēku aprīkojums
  • Biroja aprīkojums
  • Iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums
  • u.c.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

PRIMES projekts sniedz bezmaksas apmācības un palīdzību tehniskās specifikācijas izstrādē pašvaldību iepirkumu speciālistiem!

Par šīs publikācijas saturu pilnu atbildību uzņemas projekta „PRIMES” īstenotāji. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), kā arī Eiropas Komisija nav atbildīga par šīs informācijas atspoguļošanu.

Projektu finansē:drukāt lapu