PRIMES projekta 6. partneru sapulce Briselē

Laika posmā no 2016.gada 16. līdz 17. jūnījam projekta partneri apmeklēja Briseli, Beļģiju, kurā tika organizēta sestā projekta partneru sanāksme, kas ilga divas dienas. Uz projekta PRIMES - Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu darba sapulci ieradās visas projekta partnervalstis, lai pārrunātu iepriekšējo 2,5 gadu laikā izdarīto un vienotos par turpmākajām aktivitātēm atlikušo 5 mēnešu periodā. Šoreiz projekta sapulcē piedalījās arī atbildīgais Projekta Komisārs Olav Luyckx no EASME, kurš piedalījās arī seminārā un projekta sapulces otrajā dienā, kur katrs projekta partneris sniedza prezentāciju par situāciju katrā no projekta partnervalstīm - projekta laikā sasniegto progresu un šķēršļiem. 

Seminārs tika organizēts Eiropas Savienības Ilgtspējīgas Enerģētikas nedēļas pasākumu ietvaros un tika veltīts tieši zaļā iepirkuma aktualitātei. Seminārā uzstājās:


 

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros:

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

Projektu finansē: