Reģionu nedēļas ietvaros Briselē, Beļģijā prezentē Fonda darbību

2017. gada 10. oktobrī Latvijas Vides investīcijas Fonda pārstāve Aija Zučika prezentēja organizācijas darbību Reģionu nedēļas ietvaros rīkotajā sanāksmē: “Sinerģija starp nacionāla līmeņa politiku un  reģionāla līmeņa aktivitātēm” Briselē, Beļģijā.

Prezentācijas laikā sanāksmes apmeklētājiem tika sniegts detalizēts ieskats Fonda darbībā veicot Klimatu pārmaiņu Finanšu instrumenta un Emisijas Kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta ieviešanu un pēc ieviešanas uzraudzību kā arī publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot Energoservisa kompāniju jeb ESKO mehānismu.