24.05.2017 - Projekta THERMOS komanda tiekas partneru sanāksmē

SIA "Vides investīciju fonda” THERMOS projekta komanda laika posmā no 2019. gada 22. maija līdz 24. maijam apmeklēja Kaskaiš pilsētu Portugālē, kur tikās ar 15 projekta partneriem no visas Eiropas, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un turpmākās aktivitātes.

Sanāksmes laikā projekta partneriem bija iespēja apmeklēt uzņēmumu CLIMAESPACO, kas iepazīstināja ar savu darbību, nodrošinot centrālo siltumapgādi un dzesēšano Lisabonas pilsētas rajonā, kas pēc 1998. gadaā notiekošās EKSPO izstādes tika pārbūvēds par dzīvojamo rajonu. Uzņēmums nodrošina pakalpojumu ne tikai mājsaimniecībām, bet arī rajonā esošajiem uzņēmumiem, piedāvājot individuālus risinājumus silumapgādei un/ vai dzesēšanai. Katrai mājsaimniecībai ir iespēja individuāli regulēt patēriņu.THERMO rīku uzņēmums plāno izmantot, lai modelētu jaunu pielsēgumu iespējas paplašinot tīklu pilsētā.

Projekta mērķis

Projekta virs mērķis ir Izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas izcelsmes vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas (siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija).

Projekta apakš mērķis ir sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm veiktefektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumenerģijas apgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo ātrāku renovāciju un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 


THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa: